Informacje o firmie


Nadrzędnym celem Polskich Klinik Osteoporozy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest świadczenie usług medycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewnienie personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy oraz dystrybucja wyrobów medycznych


Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości oraz bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług opracowany został System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013 oraz ISO13485:2016

Polskie Kliniki Osteoporozy Sp. z o.o. dla zapewnienia realizacji przyjętych celów jakościowych zobowiązują się do:

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi
  • realizowanych usług medycznych,
  • rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych,
  • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej
  • pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
  • szacunku do pacjentów, jako stałego elementu naszych działań,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
  • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.