Certyfikaty

 

Od 13.08.2018 r. Polskie Kliniki Osteoporozy sp. z o.o wprowadziła oraz stosuje System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych w zakresie Dystrybucja wyrobów medycznych wg wymagań PN-EN ISO 13485:2016

W 2016 roku w Polskich Klinikach Osteoporozy sp. z o.o wprowadzony został Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013 w zakresie AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PORADNIA DENSYTOMETRYCZNA.

W 2013 roku Poradnia Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy działająca w ramach Polskich Klinik Osteoporozy uzyskała również certyfikat jakości ISO 9001:2009.
Certyfikat jest ważny dla następującego zakresu działalności:
"Usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz poradni densytometrycznej".


Uzyskanie Certyfikatu powiodło się dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi całego personelu przychodni.